ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР

про надання послуги

м. Тернопіль
1 лютого 2018 року

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Вайс Інжиніринг», юридична особа, що зареєстрована за законодавством України за адресою: Україна, 46011, м. Тернопіль, проспект Степана Бандери 33, кабінет 7. Ідентифікаційний код юридичної особи: 41476906, в особі Директора Калінчука Віктора Валентиновича, який діє на підставі Статуту та Протоколу (рішення) №1 Загальних зборів учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Вайс Інжиніринг» від 25 Липня 2017 року, надалі – «ВИКОНАВЕЦЬ», опубліковує цей Договір про надання послуг (надалі – «Договір»), що у відповідності та у розумінні ст. 633 Цивільного кодексу України є публічним договором, а також у відповідності та у розумінні ст. 641 Цивільного кодексу України – офертою (пропозицією) на адресу фізичних осіб – підприємців та юридичних осіб (надалі – «ЗАМОВНИКІВ»), у відповідності до якого:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Вайс Інжиніринг», юридична особа, що зареєстрована за законодавством України за адресою: Україна, 46011, м. Тернопіль, проспект Степана Бандери 33, кабінет 7. Ідентифікаційний код юридичної особи: 41476906, в особі Директора Калінчука Віктора Валентиновича, який діє на підставі Статуту та Протоколу (рішення) №1 Загальних зборів учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Вайс Інжиніринг» від 25 Липня 2017 року, надалі – «ВИКОНАВЕЦЬ», з однієї сторони, та ФІЗИЧНА ОСОБА – ПІДПРИЄМЕЦЬ АБО ЮРИДИЧНА ОСОБА, надалі – «ЗАМОВНИК», з другої сторони, які надалі разом іменуються як «Сторони», а кожна окремо – «Сторона», уклали цей Договір про наступне:

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3. ПОРЯДОК НАДАННЯ ВИКОНАВЦЕМ ПОСЛУГ ЗАМОВНИКУ ТА ПРИЙМАННЯ НАДАНИХ ПОСЛУГ

4. ЦІНА ДОГОВОРУ, ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ РОЗРАХУНКІВ

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

6. СТРОК ОФЕРТИ, СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ

7. ГАРАНТІЇ

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ДОГОВОРУ ТА ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

9. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

10. ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

11. ФОРС-МАЖОРНІ ОБТАВИНИ

12. ПРАВО, ЩО ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ, ТА ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

13. ІНШІ УМОВИ

14. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

ТОВ «Вайс Інжиніринг»

Україна, 46011, м. Тернопіль, проспект Степана Бандери 33, кабінет 7, Ідентифікаційний код юридичної особи: 41476906

Банківські реквізити:
АТ «УкрСиббанк»
МФО: 351005
Номер Рахунку: 26003668944300